Tagged: การโฆษณาเว็บไซต์

บทความคุณภาพ สำหรับทำ SEO

วิธีเขียนบทความให้สนับสนุน SEO

ในการทำ SEO ยุคปัจจุบัน การสร้างบทความคุณภาพและเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ยังคงมีความสำคัญ แม้ว่าทาง Google จะหันไปจัดอันดับบน Search Result ด้วยการให้ความสำคัญกับ Pageviews , Click Throuh Rate (CTR) และ ...

Internet Marketing

การเลือก Keyword ด้วย Google Trend

บทความนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเลือก Keyword สำหรับทำ SEO ด้วย Google Trend ซึ่งจะช่วยทำให้เราคัดกรองคีย์เวิร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ Keyword คือ วลีหรือคำที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะส่งเสริ...

Web Crawler

Internal และ External คืออะไร?

อย่างที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าการที่อินเทอร์เน็ตได้รับความชื่นชอบอย่างกว้างขวางอยู่ทั่วโลกนั้น เป็นผลมาจากความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล (Links) จากข้อมูลหนึ่งไปยังอีกข้อมูลหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว โดยเรา...

การสร้างเว็บไซต์คุณภาพ

กฎเหล็กสร้างเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ ทำได้อย่างไร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเรามีเว็บไซต์สักเว็บหนึ่งขึ้นมา ทราฟฟิคหลัก ๆ (หรือที่มาของคนเข้าเว็บ) จะมาจาก Google ในทุกวันนี้คงมีน้อยมาก ที่คนจะจำชื่อเว็บไซต์ของเราได้ และพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของเราเข้ามาตรง ๆ แล...