Tagged: การทำ seo

บทความคุณภาพ สำหรับทำ SEO

วิธีเขียนบทความให้สนับสนุน SEO

ในการทำ SEO ยุคปัจจุบัน การสร้างบทความคุณภาพและเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ยังคงมีความสำคัญ แม้ว่าทาง Google จะหันไปจัดอันดับบน Search Result ด้วยการให้ความสำคัญกับ Pageviews , Click Throuh Rate (CTR) และ ...

Internet Marketing

การเลือก Keyword ด้วย Google Trend

บทความนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเลือก Keyword สำหรับทำ SEO ด้วย Google Trend ซึ่งจะช่วยทำให้เราคัดกรองคีย์เวิร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ Keyword คือ วลีหรือคำที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะส่งเสริ...

Web Crawler

Internal และ External คืออะไร?

อย่างที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าการที่อินเทอร์เน็ตได้รับความชื่นชอบอย่างกว้างขวางอยู่ทั่วโลกนั้น เป็นผลมาจากความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล (Links) จากข้อมูลหนึ่งไปยังอีกข้อมูลหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว โดยเรา...

SEO คืออะไร

ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการทำ SEO

ผมคิดว่ามีผู้จ้างทำ SEO ไม่น้อย ที่เข้าใจเกี่ยวกับการทำอันดับบน Search Engine แบบผิดๆ แม้แต่ผู้ให้บริการ SEO ส่วนใหญ่ก็เข้าใจการทำอันดับบน Google Search ที่ผิดด้วยเช่นกัน สังเกตได้จากมีผู้รับทำ SEO น้...