การติดตั้ง oVirt Node 4.x

oVirt Node เป็น Hypervisor ทางฝั่ง Redhat ที่ปล่อยให้ใช้งานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น คุณสมบัติและฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ จะเหมือนกับ Redhat Virtualization Suite เกือบทั้งหมด แต่ oVirt Suite ...