Category: Windows

How to : การบล๊อคเว็บไซต์ด้วย Host File

Host ไฟล์ในวินโดส์นั้นเป็นไฟล์ที่เก็บชื่อ Host กับ IP เอาไว้ โดยปกติแล้วเวลาเราจะเข้าเว็บไซต์ไหน หรือเชื่อมต่อไปที่ Domain ไหน วินโดส์จะวิ่งมาที่ Host ไฟล์ก่อน แล้วถึงจะวิ่งไปที่ DNS เครื่อง จากตัวอย่...