Category: Mac OS

การใช้งาน Secure Shell (SSH) บนเครื่อง Mac

บนเครื่อง Mac นั้นจะมีโปรแกรม SSH Client มาให้อยู่แล้ว หากใครที่ต้องการรีโมตเข้าใช้งาน Linux Server ไม่จำเป็นต้องหาโปรแกรมใด ๆ มาลงเพิ่มครับ 1. ไปที่ Applications + Utilities + Terminal 2. พิมพ์คำสั่ง...

วิธีการ Print Screen บนเครื่อง mac

การใช้งานฟังก์ชั่น Print Screen นั้น โดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบมาก เพราะลูกเล่นพื้นฐานที่ให้มาถ้าเทียบกับวินโดส์แล้ว ค่อนข้างปรับแต่งได้เยอะกว่า (ไม่นับรวมโปรแกรม Print Screen อื่นที่ต้องลงเพิ่มในวินโดส์...