ติดตั้ง VNC Server บน CentOS 5

ปรกติแล้วถ้าเรามี Vps ที่เป็น Linux ก็จะใช้งานผ่าน Shell หรือ SSH นะครับ แต่ว่าบางทีเราอยากจะรีโมทแบบ Windows คือ อาจจะอยากรีโมทเข้าไปเปิด Firefox หรือเปิดเว็บใน VPS หรือแม้แต่อาจจะอยากเข้าไปเปิด FTP ...