แก้ปัญหา Can’t find server name for address (…) Non-existent domain

วันนี้มีปัญหา Network ที่ออฟฟิศ จะลองหา IP เครื่อง ก็เลยใช้คำสั่ง nslookup ดู กลับเจอ Error แบบนี้ “Can’t find server name for address 10.10.10.5: Non-existent domain” แต่พอลองใช้ดู DNS Se...