Monthly Archive: สิงหาคม 2010

ข้อแตกต่างของ Hub, Switch Layer 2 และ 3

งงมานานหลายครั้งแยกแยะไม่ออกระหว่าง Switch Layer 2 กับ Switch layer 3 ถึงแม้ตอนเรียนอาจารย์จะสอนเรื่องมาตรฐานของ OSI Layer ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้สนใจ คราวนี้มีความจำเป็นต้องรู้ ก็ไปหาคำตอบมาจนได้ คิดว่าเพื...

Android Market Homepage

Check Google Analytics on Android

ความจริงที่เราต้องยอมรับอีกข้อหนึ่งในปัจจุบันนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ ที่แข่งกันเอาเป็นเอาตาย หนึ่งในนั้น Android ก็เป็น ระบบปฏิบัติการสำหรับมือถือที่ถือว่าเป็นหนึ่งใน 3 ของตลาด...